Bij chronische pijnklachten waar u "maar mee moet leren leven" kan ik u mogelijk begeleiden met ACT (acceptance-commitment-therapy).

Kort gezegd houdt dit in dat u leert uw aandacht te verschuiven van "het strijden tegen de pijn" en de enorme fysieke en geestelijke vermoeidheid die hierbij vaak optreedt, naar het loslaten van deze vaak langdurige strijd die meestal weinig heeft opgeleverd.

Pijn

maar er is nog zoveel meer...

Samen kijken we naar wat u wel kan en wat binnen uw mogelijkheden ligt om activiteiten op te pakken die u weer energie en voldoening geven.

Wilt u daar graag hulp bij? Dat kan.

ACT gaat altijd in overleg met u en uw arts.

"Weg van de pijn" van Saskia de Bruin

"Pijn zonder strijd" van Jaap Spaans

"de pijn de baas" van Dr. Frits Winter